Pink eye pygmy goby – 1 (Bryaninops natans)

Pink eye pygmy goby – 1 (Bryaninops natans)

Pink eye pygmy goby,Bryaninops natans, critters@LembehResort, North Sulawesi Indonesia 2016